Şube Başkanı Resul Demirbaş yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı; “Bilindiği üzere Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okul ve kurumlarda yeni eğitim öğretim yılı 11 Eylül 2023 Pazartesi günü başlamıştır. Geçen süre zarfında Çanakkale İli merkezi ve ilçelerdeki okullardan bir takım sıkıntı ve şikâyetler gelmiş, karşılıklı görüş alışverişi ile bu sorunların büyük çoğunluğu çözüme kavuşturulmuştur. Bundan sonra da bu gayret içerisinde olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Ancak Erenköy İlkokulu ve Ortaokulu Müdürü, öğretmenlerimiz ve diğer personele mobbing uyguladığı, mesleki ve kişisel onurunu zedelediği, karşısındakilerle bağırarak konuşmaya devam etmektedir. Türk Eğitim Sen Çanakkale Şubesi yönetimi olarak ilgili makamlara yazılı olarak şikâyet etmemize rağmen bu güne kadar sonuç alınamamıştır. Bu nedenle basın aracılığıyla kamuoyunun bilgisine ve ilgililere seslenmek gereği hâsıl olmuştur.

Erenköy İlkokulu ve Ortaokulu Müdürü, esen rüzgarı arkana alıp yaptığın mobbingleri biliyoruz. Seni ve yaptıklarını adım adım takip ediyoruz, bundan sonra da etmeye devam edeceğiz.

Bir okul müdürü, okulu huzur ve güven üzerine kurmalıdır. Doğrusu budur. Ancak defaten okul ziyaretlerimizde gördüğümüz Erenköy İlkokulu ve Ortaokulunda egosu tavan yapmış bir zat müdürlük yapıyor. Çalışanlarına sistematik mobbing yapıyor.  Bir okul müdürü düşünün! Kendisinde İnsan onurunu kırma, meslek onuru yok etme,  aşağılama ne ararsanız bulabileceğiniz bir zat. O okulda huzur, iş barışı, güven, eğitim ve öğretim ortamı olabilir mi?

Yetkililere soruyorum:  Kurumlar ego tatmin yeri midir? Okullarda iş barışı, huzur ve güven bu şekilde sağlanabilir mi? Bu zat sistematik mobbing yapma yetkisini kimlerden alıyor? Erenköy İlkokulu ve Ortaokuluna huzur gelmesi için öğretmenler, yardımcı personel ile durum hakkında görüşme yapılacak mı? Bu sistematik terör ne zaman durdurulacak?

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 5’inci maddesinde  “Hiç kimse işkenceye, zalimane, gayriinsani, haysiyet kırıcı cezalara veya muamelelere tabi tutulamaz.”7’nci maddesinde “Kanun önünde herkes eşittir ve farksız olarak kanunun eşit korumasından istifade hakkını haizdir. Herkesin işbu Beyanname’ye aykırı her türlü ayırdedici muameleye karşı ve böyle bir ayırdedici muamele için yapılacak her türlü kışkırtmaya karşı eşit korunma hakkı vardır.”, 23’üncü maddesinin 1’nci fıkrasında “Her şahsın çalışmaya, işini serbestçe seçmeye, adil ve elverişli çalışma şartlarına ve işsizlikten korunmaya hakkı vardır.” denilmektedir. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’n disiplin ile ilgili maddeleri ile Türk Ceza Kanunu’nda da bu davranışların karşılığı maddeler bulunmaktadır. Tüm yöneticileri bu evrensel değerlere uymaya, uymayanlara karşı da ilgili makamları gereğini yapmaya davet ediyoruz.

Türkiye Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası (Türk Eğitim-Sen) Çanakkale Şubesi Yönetim Kurulu olarak, kuruluşumuzdan bu güne kadar Milli Eğitimin her kademesindeki çalışanlarının, Üniversitemizin her kademesinde çalışan personelinin sorunları, mali ve sosyal hakları, çalışma alanlarındaki fiziki şartlar, sosyal yapılar ve eğitim-öğretim başta olmak üzere tüm sorunları yakından takip ederek, çözümü noktasında mücadele ettik.  Çözümü noktasında sonuç elde edilemediğinde ise durum Kamuoyu ve siz değerli Basın Mensupları ile paylaşılmıştır, bundan sonra da paylaşılmaya devam edilecektir.  Yetkilileri Erenköy İlkokulu ve Ortaokulundaki sorunları bir an önce çözüme kavuşturulması için göreve davet ediyorum. Konunun da her platformda takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyoruz.”