T.C.
BİGA
İCRA DAİRESİ
2024/240 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/240 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Satışa konu taşınmaz Çanakkale İli Biga İlçesi Bozlar Köyü Hamzabey Mevkii 168 Ada 6 Parselde kayıtlıdır. Tapuda "Arsa" vasfında kayıtlıdır. Bozlar Köyü merkezinin kuzey doğusunda yer almakta ve köy merkezine kuş bakışı yaklaşık 4500 metre mesafadedir. Taşınmazın yüz ölçümü 495,01- m2 dir. Taşınmazın parselasyon işlemi tamamlanmış olup vasfı arsa olarak kayıtlıdır. Taşınmaz komşu parsellerinde ve yakın çevresinde herhangi bir yapılaşma bulunmamakta olduğu ve alt yapı hizmetlerinden faydalanmadığı görülmekteedir. Taşınmaz hali hazırda tarım arazisi olarak kullanılmaktadır. Taşınmaz bulunduğu konum itibari ile en yakın yerleşim alanına (Kumkent Yazlıklar Bölgesi) yaklaşık 650 metre mesafededir. Taşınmaz 2 kat yapılaşma koşullarına sahiptir. Satışa konu taşınmaz tapuda borçlu adına tam hissesi ile kayıtlıdır. Taşınmaza bilirkişilerce belirlenen muhammen bedel 680.000,00-TL dir. Kdv oranı %10 dur.
Adresi : Çanakkale İli Biga İlçesi Bozlar Köyü 168 Ada 6 Parsel
Yüzölçümü : 495,01 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 680.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Kaydındaki Gibidir.
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/08/2024 - 14:45
Bitiş Tarih ve Saati : 29/08/2024 - 14:45
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/09/2024 - 14:45
Bitiş Tarih ve Saati : 30/09/2024 - 14:45

08/07/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No ILN02058969