T.C.
BİGA
İCRA DAİRESİ
2022/1348 ESAS
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/1348 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Satışa konu taşınmaz Çanakkale İli,Biga İlçesi, Danişment Köyü, Gerenler Mevkii,3422 parsel numarada kayıtlı taşınmaz Çanakkale İli,Biga İlçesi, Danişment Köyü hudutları dahilinde olup, Gerenler mevkiinde bulunmaktadır. Yüzölçümü olarak 11.007,47 m2 alana sahip tarla vasfında taşınmaz tapuda borçlu adına tam hisse ile kayıtlıdır. Taşınmazın hali hazırda üzeri boştur. Parsel topoğrafik yönden düz olup, kadastral yolu vardır. Toprak Killi-Tınlı bir yapıda, su tutma kapasitesi iyi orta bünyelidir. Parsel serin iklim tahılları(Buğday-Mısır vs.) ekimine müsait sulanabilir tarım arazisi statüsündedir. Taşınmazın kaydında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün 16/06/2023 tarih ve 19333 Yev. sayılı '' 6200 Sayılı Kanunun Ek 9.maddesi gereğince arazi toplulaştırma kapsamındadır'' ve Çanakkale Kadastro Müdürlüğü'nün 31/05/2023 tarih ve 17389 yev. sayılı ''Parsel Biga Bakacak Ovası Koruma Alanı içerisindedir. Onaylanmış İmar planları ile onaylı köy yerleşik alanları içerisinde kalmaması halinde 5403 SK kapsamında izin alınmadan tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz.'' beyan şerhleri bulunmaktadır. Taşınmaza bilirkişilerce 1.709.460,09-TL değer takdir edilmiştir. KDV oranı %10 dur.
Adresi : Danişment Köyü, Gerenler Mevkii 3422 Parsel Biga / ÇANAKKALE
Yüzölçümü : 11.007,47 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 1.709.460,09 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Kaydındaki Gibidir.
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/08/2024 - 14:15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 27/08/2024 - 14:15
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/09/2024 - 14:15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 27/09/2024 - 14:15

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No ILN02058171