Sahipli ve sahipsiz hayvanlarla ilgili birçok konunun ele alındığı panele yoğun ilgi gösterildi.

Çanakkale Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu tarafından düzenlenen panelde, sahipli ve sahipsiz hayvanların sorumluluk sınırları, sokak hayvanlarının beslenmesi ve su ihtiyacı, hayvan severlik kavramı, gönüllü hayvan severlerin nasıl olması gerektiği, kısırlaştırmanın hayvanlar açısından önemi gibi birçok konu ele alındı. Panelde ayrıca Veteriner Hekimler Odası tarafından alınan kararlar, sokak hayvanlarının tedavileri ve beslenmeleri, Çanakkale Belediyesi Veteriner Hekimliği hizmetleri gibi konularda bilgiler paylaşıldı. Panele, STK temsilcileri ve çok sayıda hayvan severin ilgi gösterdiği panele ÇASEMDER Yönetim Kurulu Başkanı, ASEMDER Can Dostları Komisyonu Üyesi ve Çanakkale Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu Kolaylaştırıcısı Ülviye Çalıdağ moderatörlük yaptı.

‘’Hayvan Haklarını Korumak, Savunmak’’

Panelin Açılış konuşmasını gerçekleştiren Çanakkale Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu (KKHHÇG) Kolaylaştırıcısı Ülviye Çalıdağ, ilk olarak çalışma grubunun kurulması ve yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler vererek “Şubat ayında kurulum çalışmalarına başlayarak Mart'ta Kent Konseyi Başkanlığı Hayvan Hakları Çalışma Grubu Formu doldurularak iletilmiş, kabulünden sonra da  16 Mart 2023  tarihinden itibaren faal olarak başlamıştır. Grup, Kısırlaştırma konusunda gönüllülerle birlikte kurumlara destek olmaya çalışılmaktadır. Kedi köy Gönüllü Çalışma Grubu oluşturulmuştur. Hemen her gün bir iki gönüllü Kedi köyü'ne giderek oradaki arkadaşlara destek vermeye çalışmaktadır. Özel kliniklerle, veterinerler odası iş birliğinde ve kent konseyi çalışma grubuyla ortak bir çalışma yapıldı. 4 Ekim'de her özel klinik tarafından sokak canlarının kedilerinin kısırlaştırması sağlanmıştır.  Amacımız Çanakkale'de yaşamanın her canlı için ayrıcalıklı olması gerektiğinden yola çıkarak, hayvan haklarını korumak, savunmak, toplumu bu konuda bilgilendirmek ve bilinçlendirmek, izleme, destekleme çalışmaları yapmak, sorunlara çözüm dair farklı etkinlikler yaparak ilgili kurumlar ile hayvanseverler arasında sürdürülebilir koordinasyonun sağlanması için çalışmaktır” dedi.

Çanakkale Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürü Veteriner Hekim Görkem Bakır ve Çanakkale Veteriner Hekimler Odası Genel Sekreteri Veteriner Hekim Hakan Bozkurt ise konuşmacı olarak katılarak kapsamlı bilgiler sundular. Panel, katılımcıların sorularını yöneltebildikleri bir soru-cevap bölümüyle sona erdi. Katılımcılara hem bilgi hem de deneyim paylaşımı sunan etkileşimli bir panel düzenlendi.

Haber: Senem Erdem İnal