Genç Ofis tarafından düzenlenen 'Herkes İçin İlk Yardım' eğitimi ile Genç Kızılay gönüllülerine, günlük hayatta en çok gereksinim duyulan ilkyardım bilgileri verildi. Kaza riskinin her an var sayıldığı günümüzde, gönüllülerin bilinçli bir şekilde ilk yardım yapabilmesi büyük önem taşıyor.

Eğitim kapsamında, evde, sokakta, okulda, işte, yani hayatın her alanında karşılaşılabilecek acil durumlarda hayat kurtaran ilkyardım teknikleri Genç Kızılay gönüllülerine aktarıldı. Sağlık ekiplerinin gelene kadar geçen sürede uygulanacak ilkyardımın, rahatsız olan kişinin hayatta kalmasında kritik bir rol oynadığı vurgulandı.

İlkyardım Bilinciyle Daha Etkin Hizmet

Türk Kızılay'ına bağlı Genç Kızılay Topluluğu gönüllülerine, doğal afetlerden günlük hayat risklerine kadar geniş bir yelpazede ilkyardım bilinci kazandırıldı. Genç Kızılay, bu eğitimle birlikte acil durumlarda daha etkin ve bilinçli bir şekilde hizmet verebilme kapasitesi artırılıyor.

Haber: Senem Erdem İnal