Bu proje kapsamında Bayramiç ilçesinde bulunan İlçe Halk Kütüphanesi ve Kafeterya binasında "Pasta, Turta, Kurabiye" eğitimleri devam ediyor. Katılımcılar, hem bu geleneksel lezzetlerin yapımını öğreniyorlar hem de uygulama fırsatı buluyorlar. Eğitimler sonucunda kursiyerler, elde ettikleri bilgi ve becerileri kullanarak ilk ürünlerini üretme fırsatı buldular. Bu, sadece meslekî gelişimleri için değil, aynı zamanda ekonomik katkı sağlamaları için önemli bir adım olarak kabul ediliyor.

Kadınların Ekonomik ve Sosyal Katılımını Arttırmak Hedefleniyor

Proje, Bayramiç ilçesinde ve köylerinde yaşayan kadınların ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılımlarını teşvik etmeyi amaçlıyor. Kadınların istihdam edilebilirliklerini arttırmak için mesleki bilgi ve beceri geliştirme eğitimleri sunuyor. Ayrıca, yöresel ürünlerin üretimini teşvik ederek, bu ürünlerin paketlenerek marka adı altında pazarlanmasına yönelik bir tesis kurmayı hedefliyor.

Kütüphane-Kafe ve Üretim Tesisi İda Efsanesini Taşıyor

Bu projenin bir parçası olarak, Bayramiç ilçe merkezi ve köylerinde kadınlar tarafından üretilen yöresel ürünlerin işlendiği bir üretim tesisi kuruldu. Bu tesis, İDA efsanesinin izlerini taşıyan bir kütüphane-kafe ve üretim merkezi olarak hizmet veriyor. Kütüphane Kafe Bayramiç KHGB tarafından yönetilirken, tesiste çalışanlar arasında kadınlar da yer alıyor.

Proje, kadınların toplumsal statülerini güçlendirmek, gelir düzeylerini artırmak ve ilçede göçün azalmasına katkı sağlamayı amaçlayarak, bölgede sürdürülebilir kalkınmayı teşvik ediyor.

Haber: Senem Erdem İnal

 

Çanakkale’yi sallayan depremin ardından bakın neler söyledi? Çanakkale’yi sallayan depremin ardından bakın neler söyledi?