Çanakkale Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından Marmara Belediyeler Birliği Yerel Yönetim Akademisinin katkılarıyla gerçekleşen "Resmi Yazışma Kuralları, Elektronik Belge Yönetimi ve Arşiv Eğitimi" 15 Kasım 2019 Cuma günü Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirildi.

Belediye personelinin katılımı ile gerçekleştirilen eğitim çalışmasında Dr. Öğr. Üyesi Bahattin Yalçınkaya, resmi yazışmalarla ilgili prosedürler, yazışmalarda başlık, sayı, konu, tarih, ilgi ve hitap başlığı hakkında çözümleyici örnekler, yazı metninde şekil ve içerik kuralları, “Arz” ve “Rica” kuralları, karşılaşılan problemlere çözüm önerileri, imzada şekil, makam oluru, çoklu imza, yetki devri ve vekâleten atılan imzalar, ek, paraf, koordinasyon, dağıtım ve ilgili kişiyi gösterme usulü, elektronik yazışmalar, e-imza, kep, e-yazışma teknik rehberi, yazışmalarda cevap süresi ve acele yazılar, bilginin anlamı ile veriden karara giden süreç, belgenin nitelikleri, belge türleri, dosyalama kuralları, dosya türleri, bilgi ve belge bütünlüğünün sağlanması, dosya ve saklama planları, arşive transfer, ayıklama-imha işlemleri, arşiv deposu uygulamaları konularına ilişkin bilgiler verdi.
 


Kaynak: Haber Merkezi