'Kurban etini en az 1 gün dinlendirmeden tüketmeyin' 'Kurban etini en az 1 gün dinlendirmeden tüketmeyin'

Dünyada en sık görülen kanserlerden biri olan akciğer kanserinin yüzde 20’sini küçük hücreli akciğer kanserleri (KHAK) oluşturuyor. Cerrahinin genelde uygulanamadığı bu kanser türünde kişiye özel immunoterapi başarılı sonuçlar veriyor. Tedavide vücudun kanser hücrelerini yok etmeye yönelik eğitilmesi sağlanıyor.

Hastanın tedavisini ve takibini yapan Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Erdem Şen konu ile ilgili yaptığı açıklamada “Küçük hücreli akciğer kanseri (KHAK), tüm akciğer kanserlerinin % 15-2 kadarını oluşturan ve hemen hepsinin sebebinin  sigara kullanımı olduğu  bir tümördür. Tanı anında hastalar çoğunlukla yaygın evrede, yani 4. Evrede karşımıza çıkmaktadırlar. Bu kanserin tedavisinde kullanılabilecek ilaç sayı ve çeşidi, diğer akciğer kanserlerine göre daha azdır. Yaklaşık 30-35 yıldır ileri evre küçük hücreli akciğer kanserinin birinci basamak (başlangıç) tedavisinde bir değişiklik olmamış ve klasik kemoterapi tedavisi tek seçenek olarak yıllarca kullanılmıştır. Hastalığın tedavisi  2018 yılında ortaya konmuş bilimsel bir çalışmanın sonrasında değişmiştir. Başlangıçta kemoterapi ile immünoterapi tedavisi kombinasyonu , sonrasında tek başına immünoterapi devam tedavisi standart haline gelmiştir. Hastamızda da söz konusu bu tedavi uygulanmıştır. Tedavisine 2019 yılı eylül ayında başlanmıştır. Tedavi ile tam yanıt elde edilmiştir. Mevcut durumda herhangi bir hastalık bulgusu, ilaç ile ilişkili yan etki olmadan yaklaşık olarak tedavide 5. Yılını bitirmek üzereyiz. Literatür incelendiğinde hastamız gibi söz konusu tedavi ile uzun yaşam süresi elde edilen, bildirilmiş vaka sayısı bir elin parmakları kadar az sayıdadır” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi