Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi ve Medicalpark Çanakkale Özel Hastanesi, "Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı" kapsamında, Bebek Dostu Hastane değerlendirmelerine tabi tutuldu.

Bu değerlendirmelerin bir parçası olarak, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Kadın ve Üreme Sağlığı Daire Başkanlığı tarafından yürütülen "Anne Dostu Hastane Programı" çerçevesinde, yıllık değerlendirmeler başladı. Bu program, anne adaylarının güvenli ve kaliteli doğum hizmetlerine erişimini sağlamayı, mahremiyete dayalı tek kişilik doğum üniteleri sunmayı, normal doğumu özendirmeyi ve müdahale oranlarını azaltmayı amaçlıyor. Ayrıca, anne adaylarının uygun bir refakatçi eşliğinde kendilerini rahat ve ev ortamında hissedebilecekleri bir doğum deneyimi yaşamaları hedefleniyor.
Sağlık Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkındaki Yönerge’ye istinaden, doğum yapılan ortamların kurumca belirlenen standartlara uygunluğunu sağlamak için, doğumhane denetimleri gerçekleştirildi. Denetim ekibi, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Özge Sargın, Uz. Dr. Ezgi Emli Alpay, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Çocuk ve Kadın Üreme Sağlığı (ÇEKÜS) Birimi çalışanları Ebe Neşe Uzel, Ebe Nuray Alkan, Bebek Dostu Ulusal Değerlendirmecileri, Kadın Doğum Uzmanı Dr. Kaya Yücesoy ve Ebe Öznur Erten'den oluştu. Denetimler sırasında, doğumhanelerin fiziksel koşulları, ekipmanları, personelin bilgi ve beceri düzeyleri ile anne ve bebek sağlığına yönelik uygulamalar değerlendirildi. Anne sütünün teşviki ve yaygınlaştırılması, bebek dostu uygulamaların sürekliliği ve kalitesi, doğum sonrası bakım hizmetlerinin etkinliği gibi kriterler göz önünde bulunduruldu. Yapılan denetimlerin ve değerlendirmelerin, anne ve bebek sağlığına verilen önemin bir göstergesi olduğu belirtildi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi ve Medicalpark Çanakkale Özel Hastanesi'nin, Anne Dostu ve Bebek Dostu hastane unvanlarını koruyabilmek ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla yaptığı bu çalışmalar, bölge halkı tarafından da takdirle karşılandı.

Çanakkale'de öğrencilere ebelik mesleği tanıtıldı Çanakkale'de öğrencilere ebelik mesleği tanıtıldı

Değerlendirme sonuçlarına göre, her iki hastanenin de belirli iyileştirme ve geliştirme hedefleri belirlendi. Anne ve bebek sağlığına yönelik hizmetlerin kalitesini artırmak ve daha fazla anne adayının güvenli ve konforlu bir doğum deneyimi yaşamasını sağlamak için çalışmaların devam edeceği açıklandı.

Muhabir: Senem Erdem İnal