Bozcaada Belediye Başkanlığı sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Bozcaada’da en önemli konulardan biri olan imar planıyla ilgili çalışmaların hızla devam ettiği bildirildi. Bozcaada için çok önemli olan 1/1000 ve 1/5000 Koruma Amaçlı İmar Planı çalışmaları belediye personeli, meclis üyeleri, avukat ve konunun uzmanları ile beraber durum tespiti yapılması amacıyla incelendiği aktarıldı.

Bozcaada’nın geleceğini birlikte belirlemek hedefiyle Haziran ayında yapılacak ilk halk toplantısına gelişmelerin paylaşılacağı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Bozcaada gündemini en çok meşgul eden, kamuoyunda Tiny House olarak bilinen “Hareketli Yapılar” ve konteyner evler ile ilgili hukuki durum ve belediyemizin yaklaşımı şu şekildedir: ‘3194 sayılı İmar Kanunu, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu gibi arazilerde yapılaşmayı düzenleyici yasal mevzuat çerçevesinde herhangi bir izin alınmadan ikamet veya ticari amaçlarla kullanılan bu yapıların tarım arazilerinde uzun süre konuşlandırılması ve kullanılması kesinlikle yasaktır. Ayrıca 2863 Sayılı Kanun'un 65. maddesinde, ‘Tescil edilen sit alanları ve korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile korunma alanlarının bu Kanuna göre tebliğ veya ilan edilmiş olmasına rağmen yıkılmasına, bozulmasına, tahribine, yok olmasına veya her ne suretle olursa olsun zarar görmesine kasten sebebiyet verenler ile (…)[27] izin alınmaksızın inşaî ve fiziki müdahale yapanlar veya yaptıranlar, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır’ hükmü yer almakta olup, suç teşkil eden bu eylemleri gerçekleştirenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikâyette bulunulacaktır’.

Çanakkale Valiliği’nin 20.12.2023 tarih ve E­95699147­010.99­65554 sayılı yazısı ile hem belediyemize hem kaymakamlığımıza konu ile ilgili bildirimler yapılmıştır. Tüm bu kanun ve yönetmeliklere istinaden alınan kararlar şöyledir:

Karar 1: Bozcaada’ya giren ve tarım arazisine konuşlandırılan tüm hareketli yapılar ve konteyner evler mühürlenmeye başlamıştır. Mühürleme işleminden sonra kanuni süreçler hızla işletilecektir.

Karar 2: Bozcaada’da mevcutta bulunan bu tip yapıların elektrik-su hizmetlerinden yararlanmasına izin verilmeyecektir. Resmi makamlar nezdinde; tüm hizmetlerin kesilmesi için işlemler ivedi olarak başlatılacaktır.

Yeşilçam'ın usta oyuncusu yolculuğuna uğurlandı Yeşilçam'ın usta oyuncusu yolculuğuna uğurlandı

Karar 3: İlgili kanunlar gereğince Bozcaada’ya giriş yapan tüm “Hareketli Yapılar”ın ve konteynerlerin sahiplerine; bunların tarım arazisine konulmasının, elektrik ve su bağlanmasının yasak olduğuna dair bildirim yapılacaktır.

Karar 4: Bu gibi yapıların tarım arazisine konuşlandırılmasına, elektrik su ve foseptik bağlantılarının yapılmasına yardımcı olanlar hakkında ilgili yasanın izin verdiği şekilde hukuki işlemler başlatılacaktır. Bu kararların uygulanması için gerekli tüm işlemler Bozcaada Belediyesi Haziran ayı meclisinde ele alınacaktır. Kamuoyuna önemle duyurulur."

Editör: Boğaz Gazetesi