Çanakkale Belediyesi Yeşil Yerel Yönetim Binası ve Kültür Merkezinde gerçekleşen, Çanakkale Belediyesi Eylül ayı Belediye Meclis Toplantısında, gündem dışı konuşmalarda Belediye Başkanı Ülgür Gökhan kentteki ishal salgınına değini. Salgının Çanakkale’nin içme suyundan kaynaklandığı şeklinde ortaya attılan iddialara kabul etmeyen Gökhan, konuya açıklık getirdi.

Başkan Gökhan yaptığı açıklamada, “Bizim içme suyu kullanım tesisimiz tesisimizde arıtılan içme kullanma sularının teknik ve hijyenik şartlara uygunluğu kalite standartlarının sağlanması, kalite standartlarının izlenmesi ve denetimleri tesisimizin laboratuvarında çalışmakta olan bir çevre mühendisi bir kimyager ve iki biyolog tarafından titizlikle yürütülmektedir. Her gün tesisimize giriş yapan baraj suyundan ve arıtılarak tesisimizden çıkan sudan numuneler alınarak hem kimyasal hem de mikrobiyolojik analizleri hafta sonu da dahil olmak üzere düzenli olarak yapılmaktadır. Ayrıca baraj suyu arıtım evreleri düzenli olarak takip edilmektedir. Şebeke suyu denetimleri ise hem belediyemiz hem de İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Haftanın üç günü; Pazartesi, Çarşamba, Cuma, hem Karacaören deposundan beslenen şebeke hattından hem de Sarıcaeli deposundan beslenen şebeke hattından numuneler alınarak insani tüketim sular hakkındaki yönetmelik kontrol izlem analizleri tesis laboratuvarımızda yapılmaktadır.

Çarşamba günü alanın numuneler Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü teknik elemanlarıyla birlikte alınarak bizim haricimizde Çanakkale Halk Sağlığı Laboratuvarında da kontrol izlem analizleri yapılmaktadır. Yine bu yönetmelik gereği belli periyotlarda şebeke suyundan Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü tarafından numuneler alınarak Bursa Halk Sağlığı laboratuvarında belediyemiz tarafından Denetim izlem analizleri yaptırılmaktadır. Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan veya yaptırılan tüm analiz sonuçları Sağlık Bakanlığı, İçme ve Kullanma Kalite Kontrol Sistemi'ne Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü teknik elemanlarınca girilmektedir. Ayrıca her perşembe laboratuvar personellerimiz tarafından tüm Çanakkale gezilerek odak noktalarından bakiye klor ölçümleri yapılmaktadır. Bu ölçümlerde yine İl Sağlık Müdürlüğü tarafından da yapılmaktadır.

6 Temmuz 2019 tarihinde yürürlüğe giren Tarım ve Orman Bakanlığının çıkarmış olduğu İçme Suyu Temin Edilen Suların Kalitesi Ve Arıtılması Hakkında yönetmelik hükümlerinin gerektirdiği 99 adet ek bir kalite parametreleri bakımından da yeni tesisimize geçmemizle birlikte her ay hem tesis giriş suyundan hem tesisimizde arıtılan sudan numuneleri alınarak akredite laboratuvarda analizleri belediyemiz tarafından yaptırılmaktadır. Analiz Tarım ve Orman Bakanlığının oluşturduğu Ulusal Su Bilgi Sistemi'ne tarafımızda girilmekte olup bu sonuçlar yazıyla da bakanlığa sunulmaktadır.

Yoğun bir denetim içme suyumuzda, hem tesis girişinde hem çıkışında hem de şehre verildikten sonraki noktalara bu denetimler yapılmaktadır. Şimdi bir yanlış bilgilenme veya bir yanlış yorumlamayı düzeltmemiz lazım. Bir ishal salgınından bahsediliyor. Evet doğru, hastanede ben de yatarken çocuklarda özellikle ishal salgını vardı. Bunun efendim Çanakkale'nin içme suyundan kaynaklandığı, efendim bir doktorun hatta dişinizi bile fırçalamayın dediği rivayet ediliyor. Bunun aslı astarı yoktur. Ben evimde kendim çeşme suyunu iyi kullanıyorum. Eskiden şey suyu kullanıyordum, bidon su kullanıyordum. Şimdi çeşmeden akan suyu kullanıyorum. Ailecek bunu içiyoruz. Dolayısıyla bu noktada çeşmeden akan suyumuzun sağlıklı olduğunu bilgilerinize sunmuş olayım” cümlelerini kurdu.

Haber: Senem Erdem İnal

Editör: Boğaz Gazetesi