Toplum tabanlı afet yönetimi anlayışıyla hareket eden belediye, bu kapsamda oluşturulan ekiplerle acil durumlarda hızlı ve etkili müdahale için çalışmalarını yoğunlaştırıyor. Gönüllü personellerden oluşan ekip, acil durumlarda profesyonel acil durum ekibinin olay yerine intikaline kadar geçen sürede müdahalede bulunarak destek sağlıyor. Bu doğrultuda ekip, eğitim ve uygulamalı çalışmalarını sürdürerek sürekli kendini geliştirmeyi hedefliyor.
Çanakkale Sağlık İl Müdürlüğü İle İş Birliği
Çanakkale Belediyesi Arama ve Kurtarma Ekibi, Çanakkale Sağlık İl Müdürlüğü ile yürütülen iş birliği kapsamında Temel İlkyardım Eğitimi aldı. Eğitimlerde genel ilk yardım, kanamalarda ilkyardım, yaralanmalarda ilkyardım, zehirlenmelerde ilkyardım, sıcak çarpması-yanık ve donmalarda ilkyardım gibi konular ele alındı. Ayrıca, temel yaşam desteği eğitimleri de uygulamalı olarak gerçekleştirildi.
Eğitimlerin ardından yapılacak yazılı ve uygulamalı sınav sonucunda başarılı olanlar, akreditasyon sürecine geçecekler. Bu süreçle birlikte ekip, daha etkin ve hızlı müdahale yeteneğine sahip olacak, toplumun güvenliğine daha fazla katkı sağlayabilecek.


Kaynak: Şahver Banu Çağlak