Hazırlanan raporun 13 maddeden oluştuğunu belirten Sağlık-Der Bilecik Şube Başkanı Başkan Abdurrahman Ozan, “Derneğin bilim, dayanışma kurulu, teşkilat ve üyeleriyle yapmış oldukları çalışmalar neticesinde hazırlanan raporda, 2024 yılı içerisinde sağlığı tehdit edeceğini öngördükleri tehditler şunlardan oluşuyor. Stres, yalnızlık, obezite, trafik artışı, çevre ve hava kirliliği, iklim değişikliği, bulaşıcı hastalıklar, aşı olmaya direnç, sedanter yaşam, teknoloji bağımlılığı, gıda, duruş bozukluğu ve psikolojik bozukluklar. Bu sağlık tehditlerinin minimize edilmesiyle hastalıklar azalacaktır. Bunun sonucunda hastanelerin, sağlık personelinin yükünün ve sağlığa harcanan bütçenin düşmesi beklenmektedir. Sağlıklı toplum güçlü toplum demektir. Bu tehditler arttığı takdirde toplumun sağlığı bozulacak, ciddi iş gücü kayıpları, ekonomik sıkıntılar ortaya çıkacaktır” dedi.


Kaynak: İHA