20 Temmuz'da başlayan adli tatil, 31 Ağustos'ta sona erdi ve 1 Eylül itibariyle Türkiye genelinde yeni adli yıl başladı.
 
Yargıda toplu izin anlamına gelen adli tatil boyunca, adliyelerde görev yapan nöbetçi mahkemeler özellikle tutuklu olan ve acil nitelik taşıyan davalara baktılar. Diğer davalara ise yeni adli yıla kadar ara verildi. Adli tatilin sona ermesiyle birlikte avukatlar, 1 Eylül'de mahkeme salonlarına geri döndü. Türkiye Barolar Birliği önderliğinde, 81 ilin baroları tarafından düzenlenen Yeni Adli Yıl Töreni ile bu önemli döneme vurgu yapıldı.
 
Çanakkale Barosu'nun Katılımıyla Tören Düzenlendi
Çanakkale Valiliği önünde gerçekleşen programa, Çanakkale Barosu Başkanı Av. Hande Keskin'in katılımıyla tören düzenlendi. Adli yıl açılış programında konuşan Çanakkale Baro Başkanı Av. Hande Keskin "Avukatlık hizmetlerinde kalitenin artırılması hedefine ulaşılabilmesi için ilk atılması gereken adım hukuk fakültelerine girişte uygulanan yükseköğretim başarı sıralamasının ivedilikle 100 bine, ardından kademeli olarak 75 bine ve 50 bine yükseltilmesidir" dedi. Program, çelenk koyma töreni ile başladı ve saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Tören sırasında, Türkiye genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen etkinliklerin bir parçası olarak 'savunma hakkına saygı adil yargılanma hakkının temelidir' başlıklı bir açıklama yapıldı. Bu vurgu, adil yargılama ve hukukun üstünlüğü ilkesine olan bağlılığın bir ifadesi olarak dikkat çekti. Yeni adli yılın başlamasıyla birlikte, Türkiye'de yargı sisteminin daha da güçlenmesi ve adaletin tesisi için bir yıl daha başlamış oldu.
 
Avukatlık mesleğinin güçlendirmesini söyleyen Çanakkale Baro Başkanı Av. Hande Keskin "Ülkemizde hak ve özgürlüklerin teminatı olan avukatların örgütlü gücünü temsil eden bizler, başlangıcında olduğumuz 2023-2024 Adli Yılı’nı bu sene de kaygıyla karşılıyoruz. Yeni bir adli yılı umutla ve heyecanla değil, kaygıyla karşılamamızın sebebi, sadece avukatlara ait meslek sorunu gibi görünen ancak artık ulusal çapta bir hak arama özgürlüğünün ve adalete erişimin de içinde bulunduğu adalet krizidir. Mesleğimizi evrensel insan hakları temelinde ve meslek onuruna yaraşır şekilde icra etmemiz için hukukun üstünlüğü, bağımsız yargı ve adil yargılanma hakkı ideallerinin hayata geçirilebilmesi ile savunma hakkına ve avukatlık mesleğine saygı gösterilmesi gerektiği gerçeğinin altını bir kez daha çizme zorunluluğu doğmaktadır. İçinde bulunduğumuz yargı sisteminde, avukatların mesleki tecrübeleri artık yasalardan ve hukuka yaraşır uygulamalardan değil, ulusal çapta gittikçe büyüyen bir şiddet sarmalından, kontrolsüzce açılan hukuk fakülteleri sebebiyle maruz kaldığımız ekonomik sömürü halinden ve adaletin geç ya da hiç tecelli etmediği bir yargı sisteminden gelmektedir. Anılan sorunların ortadan kalkması, ulusal çapta bir adalet arayışının olmazsa olmaz ön koşuludur ve bu da avukatların ve avukatlık mesleğinin güçlendirilmesiyle mümkündür" dedi.
 
‘’Hukuk Fakültelerine Akreditasyon Uygulamasi Getirilmeli’’
Baro Başkanı Av. Hande Keskin "2023 yılı sonu itibariyle, Yargı Reformu Strateji Belgesi ve buna istinaden hazırlanan İnsan Hakları Eylem Planı’nın uygulama takviminin artık sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnsan Hakları Eylem Planı’nda '2.6 Savunmanın Güçlendirilmesi ve Avukatlık Hizmetlerinde Kalitenin Artırılması' başlığı altında yer alan faaliyet hedeflerine ulaşılamadığını üzülerek tespit ediyoruz. Özellikle 'Yargıda sosyal devletin bir gereği olarak maddi durumu yetersiz olan kişilere verilen adli yardım hizmetleri için avukatlardan alınan vergi oranı yeniden düzenlenecektir' , 'Zorunlu müdafi ücretleri artırılacak ve bu ücretlerin gecikmeksizin ödenmesi için evrakların dijital ortamda tamamlanması sağlanacaktır' ve 'Kamu avukatlarının çalışma esaslarına ve özlük haklarına yönelik iyileştirme yapılacaktır' şeklinde dile getirilen hedeflere ilişkin taahhütlerin 2023 yılı kapanmadan yerine getirilmesini avukatların kendileri adına asaleten, savunmasını üstlendikleri yurttaşlar adına vekaleten talep etmek en doğal hakkımızdır. Avukatlık hizmetlerinde kalitenin artırılması hedefine ulaşılabilmesi için ilk atılması gereken adım hukuk fakültelerine girişte uygulanan yükseköğretim başarı sıralamasının ivedilikle 100 bine, ardından kademeli olarak 75 bine ve 50 bine yükseltilmesidir. Hukuk fakültelerine akreditasyon uygulaması getirilmeli, akredite olamayan fakültelere önce süre verilmeli, süresi içerisinde şartları sağlayamayan fakülteler kapatılmalıdır. Staj eğitimin içeriğini boşaltan yasal düzenlemelerden vazgeçilmelidir. Yeni adli yılda stajyer avukatların statülerinin, kamu avukatlarının özlük haklarının, engelli avukatların en temel haklarının güvenceye kavuşturulduğu, bağımsız avukatlık faaliyetinin önündeki kurumsal ve yapısal engellerin kaldırıldığı, bağlı çalışan meslektaşlarımızın haklarının güvence altına alındığı, meslek alanının genişletildiği, avukata yönelik ekonomik ve fiziki şiddeti engelleyecek mali ve idari önlemlerin alındığı, gerekli düzenlemelerin yapıldığı bir yargı düzenine kavuşmak istiyoruz" dedi. Açıklamalarının devamında yeni adli yıl için dileklerini ifade eden Çanakkale Baro Başkanı Av. Hande Keskin "Vatandaşların kendilerini hukuki güvenlik içerisinde hissettikleri ülkeleri, diğerlerinden ayıran en temel etmen, bağımsız ve tarafsız bir yargının varlığıdır. Adalet mülkün temeli; adaletin teminatı bağımsız ve tarafsız yargı; adil yargılanma hakkının teminatı ise savunma hakkı ve bağımsız avukatlık faaliyetidir. Yargı bağımsızlığının sorgulandığı, adaletin ya geç tecelli ettiği veya hiç tecelli etmediği bir adli sistemin mülkün temeli olması mümkün olmadığı gibi, savunma hakkına ve avukatlık mesleğine saygı gösterilmeyen bir yargı sisteminden adil yargılanma beklenmesi de mümkün değildir. Hukukun üstünlüğünün tesis edildiği, başta adil yargılanma hakkı olmak üzere hak ve özgürlüklerin güvence altına alındığı bir hukuk düzeni için savunma hakkına ve avukatlık mesleğine saygının gereklerinin yerine getirildiği bir adli yıl diliyoruz" şeklinde konuştu.
 
Haber: Şahver Banu Çağlak