Çanakkale Lojistik Merkezi Olacak

Türkiye’nin en başarılı ve en hızlı büyüyen sanayi bölgelerinden olan Çanakkale Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Ersoy,  sıfır atık projelerini,  enerji politikaları kapsamındaki çalışmaları ve yeni yatırımları anlattı.

1528
Çanakkale Lojistik Merkezi Olacak

Türkiye’nin en başarılı ve en hızlı büyüyen sanayi bölgelerinden olan Çanakkale Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Ersoy,  sıfır atık projelerini,  enerji politikaları kapsamındaki çalışmaları ve yeni yatırımları anlattı.

Üretimin ve istihdamın Çanakkale üssü olarak yüzde yüz doluluk oranı ile hizmet veren Çanakkale Organize Sanayi Bölgesi gerek yeşil OSB olmak gerekse teknoloji odaklı üretimin desteklenmesi ile yatırımcıya güven içerisinde kapılarını açmak için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Yatırımcılar için; kesintisiz enerji ve altyapı, şeffaf ve denetlenebilir yönetim anlayışı ile yola devam eden Başkan Ersoy,  Çanakkale OSB’nin son aşaması hakkında bilgi vererek “Çanakkale’miz, son dönemde yapılan orta ve büyük ölçekli yatırımlarla rekabet gücünü artırma yolunda önemli avantajlar elde etmektedir. Çanakkale OSB’ye yatırım yapmak isteyen herkese kapımız sonuna kadar açık. İlimizin yatırım avantajlarını iş insanlarımıza daha iyi anlatmalı ve bunu her platformda dile getirmeliyiz. Tüm kurum ve kuruluşlarımızın işbirliği ile bunu başaracağımıza da en ufak şüphemiz yok. 1915 Çanakkale Köprüsü çevre bağlantı yolları ve tünellerin tamamlanmasıyla, Çanakkale; İstanbul, İzmir ve Bursa hinterlandında çok stratejik bir konuma ulaşarak lojistik anlamda çok önemli bir merkez haline gelecek. Büyüyen ve gelişen Çanakkale’ye yakışır bir OSB olması için yeni plan ve projeler üretiyor, mevcutların ise hızla tamamlanması için çalışmalarımızı yürütüyoruz” dedi.

Başkan Ersoy,  sorulara şu şekilde yanıt verdi: Organize Sanayi Bölgesi yüzde yüz doluluk oranı ile faaliyetlerine ilk günden beri anlayış, pozitif ilişki, empati, karşılıklı saygı, proaktif yaklaşım ve uzlaşmacı şekilde devam ediyor.  Başkanlığınız dönemindeki süreci ve geldiğiniz noktayı değerlendirir misiniz?
“Bizler bu görevlere gönüllülük esası ile geliyor ve bayrak yarışı gözüyle bakıyoruz. Çanakkale OSB Yönetim Kurulu ve tüm ekibimizle hep daha iyisini nasıl yaparız derdindeyiz. Çanakkale OSB’nin kuruluş tarihinden bugüne kadar OSB’de taş üzerine taş koyan ve gelişmesi için çaba sarf eden herkese teşekkür ediyoruz. Bugün itibariyle Türkiye genelinde OSB sayısı 346’ya ulaştı. Üst Kuruluşumuz olan OSBÜK verilerine göre 7 Bölge 81 İl ve 346 adet OSB’de toplam sanayi parsel sayısı 56.800, çalışan sayısı ise 2.066.831’e ulaşmış durumda. Bu tablo ülkemizde ki en büyük istihdam kaynaklarının başında OSB’lerin geldiğini çok net olarak ortaya koyuyor. Yukarıda bahsettiğim gibi büyüyen ve gelişen Çanakkale’ye yakışır bir OSB olması için yeni plan ve projeler üretiyor, mevcutların ise hızla tamamlanması için çalışmalarımızı yürütüyoruz.  Genişleme projemiz ile birlikte  Organize Sanayi Bölgemiz’de yeni yatırımcılar için de  alan sağlamış olacağız.”
 
Göreve geldiğinizde hedefleriniz nelerdi, şu an gelinen noktayı değerlendirir misiniz?
“Çanakkale OSB’nin genişleme çalışmaları, alt ve üstyapı noksanlıklarının giderilmesi Yönetim olarak bizim önceliklerimiz arasında yer alıyor. Bununla birlikte çevreye duyarlı ve sıfır atık üreten Yeşil OSB hedefimize ulaşmak için farklı projeler de üreteceğiz. Sıfır atık bir sorumluluk hareketidir.OSB’nin mevcut elektrik dağıtım kabinlerinin açık şalt şeklinde ve dağıtım hatlarının da havai hat olduğundan buna bağlı olarak zaman zaman elektrik kesintileri ve arızalar meydana gelmektedir. Mevcut dağıtım kabinlerinin revizyon edilerek daha da güçlendirilmesi elektrik kesintilerinin minimize hatta elektrik kesintilerinin yaşanmaması için Bölgemizde bulunan mevcut dağıtım kabinlerinin revizyonu ve SCADA sisteminin kurulması için Güney Marmara Kalkınma Ajansı’ndan alınan destek ile altyapımızın güçlendirilmesi sayesinde sanayicimize temiz enerji sağlanacaktır.  Bu yapılacak olan revizyondan sonra da ikinci yatırımımız havai hatların yeraltına alınması ile birlikte OSB’mizde elektrik kesintilerinin yaşanmasının önüne geçilmiş olacaktır.”

Çanakkale Organize Sanayi Bölgesi ihracat anlamında Çanakkale’ye hangi kazanımları sunmaktadır? Firmaların faaliyetleri üzerinden değerlendirme yapar mısınız?
Türkiye sanayisi, orta ve yüksek teknoloji üretimi ile sürdürülebilir, rekabetçi, yerli, katma değerli ihracatla büyümek istiyor. Bu vizyonla; Türkiye’nin üretim merkezi olan Organize Sanayi Bölgeleri (OSB’ler) sahip olduğu ekosistemle ihracata da katkı sağlıyor.OSB’ler sahip olduğu ekosistemle ihracatta çok önemli pay sahibi. İşletme döneminin hizmet bilinciyle Organize Sanayi Bölgeleri’nde üniversite-sanayi işbirliğiyle teknoparklar kuruluyor ve işletmeye alınıyor, böylece katmadeğerli yüksek teknolojili ihracatın da önü açılıyor.

1915 Çanakkale Köprüsü ve çevre yolu bağlantılarının tamamlanmasının ardından ekonomik anlamda OSB’yi neler bekliyor?
Çanakkale’miz, son dönemde yapılan orta ve büyük ölçekli yatırımlarla rekabet gücünü artırma yolunda önemli avantajlar elde etmektedir. 1915 Çanakkale Köprüsü, Devletimizin sadece bölgemiz için değil ülkemiz için yapılan büyük yatırımlar arasında yer alıyor. Çevre bağlantı yolları ve tünellerin tamamlanmasıyla, Çanakkale; İstanbul, İzmir ve Bursa hinterlandında çok stratejik bir konuma ulaşarak lojistik anlamda çok önemli bir merkez haline gelecek.

Çanakkale ticaretindeki ekonomik güven ortamını özellikle firmalar ve yatırımcılar üzerinden değerlendirerek öngörülerinizi ve tavsiyelerinizi aktarır mısınız?
“Çanakkale OSB’ye Kanun ve Mevzuatlar doğrultusunda yatırım yapmak isteyen herkese kapımız sonuna kadar açık. İlimizin yatırım avantajlarını iş insanlarımıza daha iyi anlatmalı ve bunu her platformda dile getirmeliyiz. OSB’mizin gelişmesi için iyi bir lobicilik faaliyeti yürütmeli, tüm paydaşlarımız ve üst kuruluşlarımızla işbirliği içerisinde olmalıyız. Yatırımcıyı kaçırmak çok kolay ancak ama geri getirmek mümkün değil. İşte bu sebeple OSB’mizin A’dan Z’ye swotanalizini yaparak kendi otokontrolümüzü sağlamalı, mevcut üyelerimizin talep sorunlarına anında çözüm üretmeliyiz. Yatırımcılarımıza ilimizin tüm yatırım avantajlarını eksiksiz olarak sunmalıyız. Bu sayede ilimizin rekabet gücünün artmasına ve sosyo-ekonomik gelişimine daha fazla katkı sağlayabiliriz. Tüm kurum ve kuruluşlarımızın işbirliği ile bunu başaracağımıza da en ufak şüphemiz yok.”
 
Çanakkale Organize Sanayi Bölgesi’nin enerji politikalarını aktarır mısınız?
Çanakkale OSB olarak, Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği ve yetkili organların kararı ile tespit edilen hizmetlerimizi; Ulusal ve Uluslararası kanun ve yönetmeliklere, bağlı bulunduğumuz mevzuatın tüm hükümlerine ve Enerji Yönetim Sisteminin şartlarına bağlı kalarak kanuni hizmetlerimizin sürdürülebilirliğini esas alarak, Enerji ve doğal kaynaklarımızı stratejik bakış açısıyla ele alarak verimli kullanmayı, Enerji, su, zaman ve bilgi gibi kaynaklarımızı etkin ve verimli bir şekilde kullanmayı,EnYS hedeflerinin belirlenmesi, bu hedeflerin gerçekleşmesi için gerekli kaynakları sağlamayı  ve sürekli gözden geçirerek iyileştirmeyi,   Tüm personelin EnYS sürecine katılmasını sağlamayı, takım çalışmasını geliştirmeyi ve enerji verimliliği farkındalığını artırmayı,  Enerji verimliliğini artırmak için gerekli olan, süreç ve sistemleri oluşturarak, bu süreç ve sistemleri gelişmiş teknolojilerle uygulamayı ve sürdürülebilirliği sağlamayı, Enerji yönetim sistemini, standartlar, uygulanabilir yasal şartlar ve diğer şartların gereklilikleri doğrultusunda yönetmeyi,   Enerji Performansını sürekli iyileştirmek için, enerjinin verimli bir şekilde kullanımına yönelik, tespit edilen amaç ve hedeflere ulaşmak için, gerekli tüm bilgi ve kaynağı sağlayarak; tedarik ve tasarım süreçlerinde enerji verimliliğini göz önünde bulundurmayı, Katılımcılarımız için; faaliyetlerimiz çerçevesinde verimlilik artırıcı projeler tasarlamayı, enerji bakımından verimli ürün ve hizmetlerin tedarik edilmesi hususunda teşvik etmeyi, bilgilendirmeyi ve desteklemeyi, enerji verimliliğimizi sürekli iyileştirmeyi, amaç ediniyoruz.”

Genç yatırımcılar ile kadın yatırımcılar için ne gibi tavsiyeler veriyorsunuz? Teşvik politikalarını yeterli görüyor musunuz?
İlk önce kendinize bir hedef belirleyin ve harekete geçin. Yeter ki durmayın.  Her gün yeni bir şey deneyin. Deneyin, sonuçlarını görün, tekrar aksiyon alın. Başarısız olmaktan korkmayın ve networkünüzü olabildiğince geliştirmeye çalışın ve asla vazgeçmeyin. Bir yatırımı yönetmek uçak kullanmak gibidir. Bazen, uçuş planınızı karşılaştığınız durumlara göre değiştirmelisiniz. Ancak uçağı sürekli havada tutmayı başarmalısınız. Başarılı yatırımların arkasında her zaman iyi bir ekip yer alıyor. Eksik yönlerinizi tamamlayan bir ekip kurmaya gayret edin. Ülkemizde uygulanan teşvik sisteminin temel amacı ekonomik büyüme yoluyla halkın refahını yükseltmektir. Gerçekleştirilecek yatırımlar aracılığıyla üretimin, istihdamın ve rekabet gücümüzün artırılması sürdürülebilir büyüme ve kalkınma hedeflerini yakalayabilmek açısından önem arz etmektedir. Ancak; güçlü bir ekonomik yapı oluşturmak amacıyla uygulanan teşvik sistemi karmaşık bir yapıya sahiptir. Özellikle işçi ve işverene farklı bağışıklık getiren istihdamla ilgili teşvikler yeniden gözden geçirilmeli, daha basit ve sade hale getirilmelidir.”

Son olarak, Çanakkale halkına ve yatırımcılara neler söylemek istersiniz?
“Tüm Çanakkalelilerin ve yatırımcılarımızın yeni yılını en içten dileklerim ile kutluyorum. 2020 yılının başından bu yana toplumun her kesimi ile birlikte bir mücadele içerisine girdik. Yeni yılın, herkese sağlık ve başarı getirmesini temenni ediyorum.”
 
 
 
 
 
 
 
 

Yorum Ekle
İsim
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.